Trumpi gimtadienio sveikinimai

Gimtadienis ypatingas, kai daug draugų aplinkui.

Nereik tų dovanų, svarbu draugai kartu.

Su gimimo diena!


Lai išsipildo tavo dangiškos svajonės.

Su gimtadieniu!


Svajok, auk ir klestėk.

Su gimimo diena!


Tegul gimtadienis būna gražus.

Tegul išsipildo visi tavo troškimai.

Su tavo dienele!


Kodėl gimtadienis atėjo? Kodėl tu pasenai?
Nepergyvenk drauguži mielas, mes liksim amžinai.
Kartu patirsim džiaugsmą, vargą,
Ištversim negandas visas.
Pasieksim Everesto kalną ir perplauksim marias.


Jauna ir netekėjus, graži kaip niekada,
O šypsena plačiausia, nes tu visiems šviesa.
Akių beribis grožis užlieja sausumos krantus,
Kiekvienas ką paliesi, atvers dangaus vartus.


Esi tu elegantiška, esi tu nuostabi,
Išlieki arogantiška, išlieki savimi.
Mes mylim tave visą, nedaloma esi.
Tad sveikinam gimtadienio sulaukus, nusišypsok ir būk kokia esi.

Trumpi sveikinimai

Gimtadienio diena atėjo, ji bus dar kartą juk tu žinai,
Bet šiandien džiugesio ir laimės, lai prisipildo visi Tavo namai.


Su gimtadieniu mielas drauge, lai gyvenimas prisipildo laimės ir lai kiekvieną dieną šviečia skaisti saulė!


Gyvenk ilgai ir laimingai! Švęsk šį gimtadienį iškilmingai ir dainuok jaunystės dainas.


Kai šiandien mes kartu važiavom,
Kai šiandien tu mums dainavai,
Gimtadienio mes tortą ruošėm ir dovanas pakavome ilgai.
Norėjome nudžiuginti, norėjome nustebinti tave,
Bet kur tu saulės šviesa, nustelbsi žiežirba maža.
Mes tik kruopelės mažos, mes tik maži vaikai.
O tu esi mama brangiausia, o tu būk amžinai.


Laimė, džiaugsmas lai užplūsta tavo širdį,
Kelias prisipildo saulės spindulių,
Mėnesienos šviesos baltos,
Lai keliauja su tavim kartu.


Mėlynas dangus ir šviežias oras apsupa tave šiltai, šiltai,
O kiekvienas artimas ir mielas,
Lai pasveikina tave stipriai.


Ar žinai, kad gimtadienis artėja?
Susirinks visi tavo draugai,
Meilės, džiaugsmo kupina alėja,
Jūs keliausite visi ilgai, ilgai.


Rudeniniai lapai krenta tyliai,
Džiugesio pilna širdis,
Juk gimtadienio stebuklas mažas,
Tęsis kol dainuosime visi.


Su gimtadieniu širdele mano,
Nepamiršk, kad tu brangi esi,
Mes dainuojam vardą tavo,
Meilės kupinam kely.


Būk graži ir išraiškinga,
Juk gėlė esi nuo pat mažens,
Susirask stebuklą mažą ir jo niekad niekad nepaleisk.


Ar žinai brangusis mano? Šiandien nuostabi diena,
Nes gimtadienis atėjo ir vėl nuotaika gera,
Laimės spinduliai ilgiausi apsuka tave pilnai, pilnai,
O aukščiausio norai pildos, tau gyvenant nuostabiai.


Gimtadienio diena atėjo ir varpas didis skamba vis,
Kasdien tau laimės linki, draugų gausus būrys.


Lai meilės, džiaugsmo tau netrūksta ir sveikina visi draugai,
Stipriausias meilės jausmas, lai neišblėsta amžinai.


Gimtadienio varpai suskambo, kodėl nesidžiaugi visai?
Atmink, kad su tavim per amžius, geriausi pasaulyje draugai.


Kai tu juokiesi, kai tu liūdi,
Draugai geriausi išlieka artimi.
Gimtadienis atėjo, gimtadienis praeis,
O tu išliksi saulė ir šviesi dar ilgai.


Ar tu žinai geriausia drauge? Ką su visais darai?
Užpildai tuštumą šviesa aukščiausio ir vėl labai gražiai šypsais.
Tu šviesk, tu stebink ir meilę mums dalink visiems,
Kas nori būti laimės rojuj, lai sveikina tave stipriai, stipriai.


Ar jau bernuži tu žinai, kad renkasi visi gerai draugai?
Mylėk, gyvenk, kol gyvas nepasenk.
Kartu mes būsim ir dainuosim,
Kartu pasensim ir išjosim.


Gimtadienis artėja skambiai, kas susirinks dar nežinai?
Bet artimiausi žmonės, atvyks tikrai, tikrai.


Laimė, meilė, džiaugsmas – tai tau skirta diena,
Gimtadienis juk bus geriausias, tai mūsų dovana.


Tu lyg iš kosmoso atskridęs,
Tu lyg iš kitų žvaigždžių,
Tu džiugini mumis kasdiena,
Gimtadienis ne už kalnų.


Brangioji mano drauge,
Kodėl nenori būt šviesa?
Kodėl nenori džiaugtis šiandien?
Gimtadienis juk nuostabi diena.
Tu nepasensi, tu būsi visuomet graži,
Tik neklausyk ką sako žmonės,
Tu man vienintelė šitam kely.


Ar aš girdžiu fanfaras? Ar aš girdžiu linksmus šūksnius?
Juk šiandien mano draugės šventė atėjo į namus.
Gimtadienio mes tortą pjausim, kartu dalinsim džiugesio mintis,
Ir palinkėsim laimės, džiaugsmo, lai prisipildo tavo didelė širdis.


Su gimtadieniu mielas drauge, lai gyvenimas prisipildo laimės ir lai kiekvieną dieną šviečia skaisti saulė!


Gyvenk ilgai ir laimingai! Švęsk šį gimtadienį iškilmingai ir dainuok jaunystės dainas.


Laimė, džiaugsmas lai užplūsta tavo širdį,
Kelias prisipildo saulės spindulių,
Mėnesienos šviesos baltos,
Lai keliauja su tavim kartu.


Mėlynas dangus ir šviežias oras apsupa tave šiltai, šiltai,
O kiekvienas artimas ir mielas,
Lai pasveikina tave stipriai.


Kas dangų mėlynai nudažė?
O gi ryški tavų akių šviesą!
Dukrelė ir žmona geriausia,
Tu būk per amžius mylima.
Gimtadienio mes šventę švęsim,
Ir džiuginsim tave stipriai,
Tik nenustok tu būti, tuo kuo ilgus metus buvai.


Kai laimės raitelis atjoja,
Gimtadienio svirpliai sugros,
Draugų būrys didžiausias,
Tau dainą ilgą dovanos.


Kiek metų jau praėjo?
Ar tu jau skaičiavai?
Kasdieną švęski šventę savo,
Nes Tu to nusipelnei.


Kokia gėlė pražydo? Kokia graži dieną,
Palaukit, juk šiandien gimtadienio diena.
Tu mums visiems kaip saulė, tu mums kaip mėlynas dangus.
Lai būna šis pasaulis nuostabus.


Nereikia nieko tau sakyti,
Nereikia tau net užsimint,
Ir vėl draugų kompanija kaip mat čia susirinks.
Mes švęsim, mes grosim dar ilgai,
Nes Tu mieloji mūsų, gera visiems buvai.


Kai niekas Tau nemiela, kai rodo grius dangus,
Tereikia kreiptis į geriausius ir mylimus draugus.
Gimtadienį mes tavo švenčiam ir mylim mes tave stipriai,
Mieloji mūsų drauge, pabūk čia dar ilgai.


Gimtadienis tai nuostabi diena, nes džiugesio ir laimės netrūksta niekada.


Stiprus ir drūtas vyras praėjo šiuo keliu,
Gerai, kad mes pažįstam ir žinom kuo vardu.
Gimtadienį jo šiandien švęsim, kvatosim dar ilgai.
Juk čia jau susirinko visi geri draugai.


Tu mums esi brangiausias,
Tu mums esi pilis.
O džiugesys ir laimė,
Tai nuostabi lemtis.
Mes būsime kartu per amžius,
Mes visuomet šalia.
Tik Tu gyvenk ir džiaukis, juk tai graži diena.


Gimtadienio varpai suskambo,
Erelis skrenda pas tave.
Mielasis draugę mūsų, tu kaip balta šviesa.
Lyg raitelis baltasis, lyg sutemų naktis.
Tu tyras ir bekraštis, kaip vyno svaigulys.


Kas sako, kad nešvęsim?
Kas sako, kad nebus?
Tas greičiausiai turi, tik du gerus draugus.
O tu turi daugiau, čia mūsų renkasi būrys.
Pakelsim taurę brendžio ir vėl nušvis naktis.
Gimtadienio dainas dainuosim,
Šėliosim iki ryto mes,
Juk tau jau pusę amžiaus, kodėl mums to nešvęst?
Kartu gyvenom sunkiai, kartu patyrėme vargus.
Bet juk dėl to ir mums patinka, šis pasaulis nuostabus.


Toli matau miražą, toli matau žvaigždes,
Palaukit, juk tai Tu brangioji, nepažinau tavęs.
Gimtadienis juk tavo, nepamiršai sakyk?


Čia susirinko giminės už stalo, draugai važiuoja pas tave,
Ir liesis taurės vyno, ir gros graži daina.
Nes Tu gėlė kuri pražydo ir žydi visada.


Rasos lašelis mažas,
Bet jis skaistus, skaistus.
Tai tarsi Tu manoji draugę,
Kuri pripildo šiuos namus.
Čia skleidžias juokas, čia visada smagu,
Nes daliniesi savo nuostabiu grožiu.
Gimtadienio stebuklas didis, artėja į tavus namus,
Ir švęsim, švęsim, kol vyno mums netrūks.


Kas čia nušvito? Kas čia dainuoja?
O gi tai mūsų draugė eiles mums deklamuoja.
Ji kaip linksma daina, ji kaip šviesus dangus,
Nes jos vidinis grožis toks nerealiai gražus.


Laimės, džiaugsmo ir pilnatvės, tau palinkės draugai,
Ir tau tikrai bus faina, nes šiandien viskas tau vienai.


Gimtadienis tai šventė, gimtadienis tai pramoga visiems,
Kas jums patinka mielas draugę, tas bus ir čia šiandien.
Tu mums geriausias draugas, juk tu jau tai žinai,
Tad būkime kartu ir dar ilgai, ilgai.


Kodėl sustojo vėjas? Kodėl nušvito saulė?
Ai, juk gimtadienis, tai Tavo bus tikriausiai.
Kartu mes švenčiam jau daugybę metų,
Kartu mes būname kasdien,
Kas gali būt geriausia, tai bus čia šiandien.


Daina užliejo salę, daina paskildo čia,
O juk tai tavo šventė atėjo nejučia.
Draugų būrys, tėvai, žmona kartu,
Man rodos, mes švęsim iki paryčių.


Vėl liejasi šampano upės,
Vėl groja muzika gera,
Tau juk patinka mūsų geriausia dovana.
Gimtadienio diena atėjo, gimtadienis čia ir dabar,
Mes laimės, džiaugsmo linkim tik tau šiandien vienam.
Svarbi diena, svarbus esi, tad gimtadienio stebuklas vėl belsis į duris.


Tyli daina, ramus ruduo, bet tu jau ne piemuo.
Žmona, vaikai tai laimės židinys ar pagaliau tas mūsų draugas rimtai susimąstys?
Mes tik juokaujam, tu neskubėk ir gimtadienio šventę švęsti pradėk.
Sugrosim dainą, sakysim tostą – tau laimės puokštę atsiųsim į uostą.


Kokia graži diena? Kokia tu nuostabi?
Kodėl tu savo šypsena visiems taip dalini?
Gimtadienis atėjo, gimtadienis praeis, bet ši draugystė juk nepasikeis.
Mes čia per amžius, mes čia ilgam, tad švęskim ir dainuokim tau.


Kai dovanas tu gausi, laimės bus pilna širdis,
Mes tau sakysim aiškiai, išlik tokia kokia esi.
Nereikia nieko keisti, nereikia tau daugiau šviesos,
Juk tu ir taip kaip saulė, čia būsi visados.


Jei reikia tau palaimos, jei reikia džiaugsmo tau,
Gimtadienis ateina ir bus mums vėl linksmiau.
Kartu mes vėl pašoksim, kartu mes vėl jauni,
Nejaugi tu pamiršus, kad mes čia ne vieni.
Draugai kaip mat sugrįš, draugai vėl džiugins mus,
Tad kelkim mes į viršų ir šaukim fejerverkus.


Kai muzika sugroja, tu tik nusišypsai,
Visi mes uždainuojam ir šokam čia ilgai.
Gimtadienis tai tavo ir mes kartu visi,
Juk mums visiems taip gera šokio sukurį.


Ar tau dar nepabodo, Ar tu nepavargai?
Taip ryškiai šviesti ir groti amžinai.
Tu mums geriausia draugė, tu mūsų pažiba,
Tad šią didžią šventę, mes švenčiame drauge.


Gimtadienis tai saulės blyksnis tamsoje, tačiau pirmadienis ateina nejučia.
Į darbą eiti vėl turėsim, pikti visų veidai.
Bet šiandien pasėdėkim, pabūkim ir eikš kartu čionai.
Draugų būrys didžiausias su džiugesiu sutiks tave.
Kartus mes švęsim ir ūšim, nes tai džiugi diena.


Kai šiandien saulė kilo,
Kai keitėsi dangus,
Vėl naujas šventės dvelksmas pasklido po namus.
Gimtadienis atėjo, didžiulė šventė čia,
Tad švęskime tą gražią dieną visi kartu drauge.


Koks tas pasaulis nuostabus,
Kiek čia gražių gėlių,
Bet Tu tikrai esi, gražiausia iš visų.
Gimtadienis čia šiandien tavo, gimtadienį mes švęsim čia,
Tad draugė tu geriausia ir būk ja visada.


Gimtadienis! – laimės, džiaugsmo ir sveikatos Tau.


Artėja šventė, artėja džiaugsmas,
Gimtadienis vėl bus čia gražiausias.
Sutiksim visi jį kartu.
Nereikia mums nei dovanų.


Šaltukas jau spaudžia, bet šventė arti,
Gimtadienio tostą, sakysim visi.
Pakelsim mes taurę, dainuosim kartu,
Tau laimės linkėsim ir šoksim ratu.


Daug laimės, daug džiaugsmo mes linkim visi,
Nes esam laimingi, kai tu mums švieti.


Gimtadienio šventė atėjo ir laimės daina suskambėjo,
Kiekvienas dainuos čia ilgai,
Nes Tavo šventė atėjo čionai.


Graži kaip daina, graži kaip rasa,
Tu mūsų brangiausia, linksmiausia dama.
Gimtadienis tavo, tad tau ir dangus,
Tad jeigu tau liūdna, pakvieski draugus.


Gimtadienis šiandien atėjo, tad muzika vėl suskambėjo,
Pašvęsim, pašoksim ir tau daug gėlių dovanosim.


Kai reikia geriausios draugės, tu visada šalia,
Kai reikia paguodos, tu visada šalia,
Kai reikia džiaugtis, tu visada šalia.
Būk ir džiugink mus ilgus metus.


Jau daug metų gimtadienio šventė aplanko namus,
Tad mes jau jos laukiam, nes bus nuostabu.
Susėsim prie stalo, pašoksim ilgai ir džiugesio liepsną dalinsim ilgai.


Su gimtadieniu tave sveikina artimiausi draugai ir linki nuostabių ateinančių metų.


Balandis plasnoja sparnais,
Ir atneša laimės, džiaugsmo natas į tavo namus.
Nuoširdūs sveikinimai nuo visų mūsų.
Daug meilės, džiugesio ir, lai pildosi visos tavo svajonės.


Kas tai per džiaugsmas? Kas tai per šventė?
O juk tavo gimtadienis, mus čia aplankė.
Kartu susitiksim, kartu vėl pašvęsim,
Džiaugsmo upes vėl į dangų paleisim.


Dainos gimtadienio proga gražia,
Tu mums brangiausia ir tai dovana.
Laimės ir džiaugsmo mes tau palinkėsim,
O visko ko nori ir taip tu turėsi.


Lai laimės ir džiaugsmo vieversiai dainuoja gražiausias dainas, bei džiugina tavo širdį dar daug metų.


Žiemos šaukliai jau atkeliauja ir tavo gimtadienio šventę čia pranašauja,
Visi draugai susirinko kartu, jei nori prisijunki ir tu.


Kai nuotaikos nėra ir liūdna labai, tuomet tau reikalingi geriausi draugai,
Jie džiugins tave, nes tavo diena, o tu mums svarbiausia esi dovana.


Ar tai jau Kalėdos? Ar šventė nauja?
Tai juk gimtadienis tavo, jau čia.
Laimės ir džiaugsmo tau linki šeima,
Tu mums brangiausia, tu nuostabi kaip rasa.
Gaivus oro gurkšnis ir saulės šviesa,
Nereikia mums nieko, jei tu čia šalia.


Visi jau draugai susirinko,
Gimtadienis vėl čia atslinko.
Juk metai nelaukia ir skuba kažkur,
Bet šiandien mes švęsim ir lėksim visur.
Pašoksim, dainuosim ir kartu baliavosim,
Todėl, kad tu čia ir tai tavo diena.


Brangus mūsų drauge, kartu mes seniai,
Todėl visų gimtadienius švenčiam ilgai.
Lai džiaugsmas ir laimė liejas stipriai,
Nes Tu mums brangus ir svarbus amžinai.


Kai saulės šviesa įžengs pro duris,
Visi mes žinosim, kad džiaugsmas valdys.
Tai draugė gražiausia ir jos spinduliai,
Gimtadienio šventė bus čia dar ilgai.


Jei nori sulaukti gražiausios dienos,
Tau reikia gimtadienio šventės tikros.
Didžiulio būrio draugų ir šampano,
Bei laimės ir džiaugsmo už didelio stalo.


Vėl šventė ateina į tavo namus,
Tu geras draugas ir džiaugsmo daug bus.
Kai futbolo mačą sužaidę sėdėsim,
Daug alaus už šio stalo turėsim.
Pakelsim bokalus, sušuksim – Valio!
Juk gimtadienius švenčiam kartu visados.
Nors metai bėga išliekam drauge,
Nes tai kas nesensta, keliauja drauge.


Su gimimo diena! Linkiu, kad visi norai ir svajonės išsipildytų!


Su gimtadieniu tegul išsipildo viskas ko trokšta tavo širdis!


Gimimo dienos proga linkiu, kad visi draugų palinkėjimai išsipildytų!


Linkiu tau,

Kad viskas apie ką svajoji – taptų realybe,
Viskas ko sieki – būtų pasiekta,
Žmonės, kurie džiugina – būtų šalia!
Įsimintino gimtadienio!


Tegul kiekviena diena būna kupina įspūdingiausių akimirkų,
O per gyvenimą žengtum apsupta mylimų žmonių!


Kiekvienas gimtadienis, tai nauja pradžia kasmetinėje kelionėje,
Lai visos 365 dienos būna Tau laimingos!


Tegul Dievas seka kiekvieną tavo žingsnį.
Su gimimo diena!


Lai šie metai atneša Jums sėkmę, laimę ir džiaugsmą.
Gražios šventės!


Gimtadienio sveikinimai žmogui, kuris gražus tiek išore, tiek vidumi!


Lai kiekvieni prabėgę metai atneša Jums išminties, ramybės ir paguodos.


Linkiu Tau, kad ši diena būtų pilna staigmenų. Su gimimo diena!


Mano sveikinimas vėluoja, bet tai reiškia, kad gali, savo gimimo dieną švęsti ilgiau.
Su gimimo diena!


Su gimimo diena! Linkiu, kad ši diena būtų nepamirštama!


Lai Dievas palaimina šią dieną. Spalvingo gimtadienio!


Linkiu Tau, kad ši diena būtų kupina saulės ir šypsenų, meilės ir juoko!
Su gimimo diena!


Tegul Dievas pripildo Jūsų gyvenimą meile ir džiaugsmu.
Su gimtadieniu!


Linkiu pamišusiai linksmo gimtadienio!


Lai ši diena Tave džiugina ir priverčia šypsotis.
Su gimtadieniu!


Linkiu Tau šiandien būti laimingiausiu žmogumi žemėje!
Su gimtadieniu!


Būk laimingas ir visada šypsokis.
Su gimimo diena!


Gimimo dienos proga siunčiu Tau apkabinimą!
Su nuostabia švente!


Šiandien Tavo gimimo diena! Sugalvok norą…


Gimtadienis tik kartą per metus, todėl praleisk jį apsupta mylimiausių žmonių!


Daug meilės ir laimės gimimo dienos proga!

Prasmingi sveikinimai

Gyvenimas neša metus tarsi vėjas
Gyvenimas nuplauna skausmus ir vargus tarsi upė,
Gyvenimas nesustoja ir neša tik pirmyn…
Daug laimės ir džiaugsmo gimimo dienos proga!


Į šį pasaulį atėjome ieškoti savęs,
Paklysti tam, kad rasti tiesų kelią.
Džiaukis kiekviena gyvenimo diena,
Nes tai Tavo kelionė per gyvenimą.
Įsimintino gimtadienio!


Gyvenimo variklis – tai mūsų svajonės,
Gyvenimo džiaugsmas – tai mūsų šeima!
Linkiu Jums metų kupinų meilės ir santarvės,
Su gimimo diena!


Būk laiminga, pavasarį sodui pražydus!
Būk laiminga, kai lapkritis barsto lapus!
Būk laiminga, sidabrui plaukuos atsiradus!
Būk laiminga, gyvenimui lenkiant pečius ir skaičiuojant metus!


„Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo,
Gyvenimas yra palaima, naudokis ja,
Gyvenimas yra sapnas, paversk jį realybe,
Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį,
Gyvenimas yra pareiga, atlik ją,
Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį,
Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai,
Gyvenimas yra turtas, saugok jį,
Gyvenimas yra meilė, džiaukis ja,
Gyvenimas yra mįslė, įmink ją,
Gyvenimas yra pažadas, tęsėk jį,
Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį,
Gyvenimas yra himnas, giedok jį
Gyvenimas yra kova, kovok ją,
Gyvenimas yra tragedija, grumkis su ja,
Gyvenimas yra nuotykis, leiskis į jį,
Gyvenimas yra laimė, nusipelnyk jos,
Gyvenimas yra gyvybė, gink ją.” Motina Teresė


Gyvenimas pilnas laikinumo:
Grožis, garbė ir jaunystė.
Atrask gyvenime tai kas tikra,
Brangink artimus ir draugus.
Su gimimo diena!


Gyvenimas duotas mums tik vienas,
Nugyvenkime jį taip, kad širdis dainuotų, o siela šoktų.
Įsimintinų metų linkime Jums!


Didžiausia sėkmė gyvenime: mylėti ir būti mylimam,
Siekti savo svajonių ir tikslų,
Jausti šalia palaikymą žmonių,
Kurie tave myli.
Linkiu Tau, pasiekti visus gyvenimo tikslus ir džiaugtis vidine harmonija.
Gražiausių metų!


Kiek dar daug neatrasto ir nepažinto tavęs laukia gyvenimo kelyje.
Kelk bures ir gaudyk palankų laimės vėją!
Su gimtadieniu!


Linkiu…
Atrasti daugiau laiko sau,
Atrasti laiko savo svajonių įgyvendinimui,
Atrasti laiko pasigerėti šia minute,
Atrasti laiko pabūti su pačiais mylimiausiais žmonėmis,
Atrasti laiko vėl pabūti vaiku,
Atrasti laiko skaičiuoti žvaigždes vasaros naktyje,
Sustoti, gyliai įkvėpti ir pasakyti: „Myliu savo gyvenimą“.
Nepamirštamų metų ir nuostabios gimimo dienos!


Mylėk gyvenimą, nors jis liūdina,
Tikėk meile, nors ji skaudina,
Pasitik rytojų, nors jis apsunkina.
Tik stiprius žmones likimas apdovanoja.
Nuostabių ateinančių metų, su gimtadieniu!


Bėga dienos, keičias metai,
Bet sustoti nebijok,
Savo metų neskaičiuoki,
Džiaukis ir svajok!
Su gimtadieniu!


Už viską reikia padėkoti,
Už skaisčią saulę danguje,
Už gaivų lietų žemėje,
Už vėją plazdantį ore.
Sustok, įsiklausyk ir ačiū pasakyk.
Lengvų lyg vėjas metų, su nuostabia švente!

Juokingi sveikinimai

Paruošiau tau gimimo dienos tortą ir pakviečiau ugniagesius, kad padėtų užpūsti žvakutes!
Smagaus gimtadienio!


Štai atėjo dar viena gimimo diena.
Statistika rodo, kad tie kurie sulaukia daugiausia gimtadienių gyvena ilgiausiai šioje žemėje!
Ilgų ir nepamirštamų metų žemėje!


Šiandien tu jaunesnis nei rytoj.
Išlik jaunas ir žavus, su gimtadieniu!


Nors lauke šalta, bet tavo torto žvakutes jau šildo mus visus!
Su gimtadieniu!


Linkiu, kad po kojomis būtų žalia, žalia,
Virš galvos mėlyna, mėlyna,
Širdyje lengva, lengva,
O kišenėje sunku, sunku!


Su gimimo diena! Palankaus vėjo skriejant per gyvenimo bangas!!!


Gimimo diena tau linkiu:
Ispaniškų kaitrių dienų,
Metų gruziniškų ilgų,
Seifų amerikietiškų pilnų,
Italų meilės taip svaigios,
Ir laimės lietuviškos, tikros!


Pasidalink su draugais!